Περιγραφή

Το πρόγραμμα είναι 4ετές και ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εποπτειών. Συμμετέχουν επαγγελματίες ψυχικής υγείας, πτυχιούχοι Πανεπιστημιακού επιπέδου, μετά από συνέντευξη με τους υπευθύνους του προγράμματος.

Τα μαθήματα του 1ου έτους σπουδών αρχίζουν στις 23-10-2018, λήγουν στις 11-06-2019 και γίνονται κάθε Τρίτη (15:30-20:00), στο Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακριβείας «ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΕΦΑΝΗΣ» (ΕΠΙΨΥ).

Το πρόγραμμα, το αναλυτικό περιεχόμενο του οποίου θα δοθεί με την έναρξη, αδρά περιλαμβάνει:


Σεμινάριο θεωρητικής κατάρτισης

Αναπτύσσονται τα εξής θέματα:

Ομάδες πρακτικής κατάρτισης

Πραγματοποιούνται σε μικρότερες ομάδες εκπαιδευομένων, συμμετέχουν 15-18 άτομα και περιλαμβάνουν τις εξής δραστηριότητες:

Σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος γίνονται αξιολογήσεις. Η παρουσία του εκπαιδευόμενου είναι υποχρεωτική σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Στο 1ο έτος είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση του 90% των διδακτικών ωρών (που ισοδυναμούν με δικαίωμα για 3 απουσίες στο θεωρητικό σεμινάριο και 3 απουσίες στις ομάδες κατάρτισης). Η παρουσία στις εποπτείες είναι υποχρεωτική, ακόμα και σε περίπτωση που ο εκπαιδευόμενος δεν έχει περιστατικό υπό εποπτεία. Ο εκπαιδευόμενος που απουσιάζει χωρίς τη γνώση και την έγκριση των υπευθύνων του προγράμματος μετά την παρέλευση ενός μηνός, ή που δεν έχει εκπονήσει τη γραπτή εργασία ενάμιση έτος μετά την ολοκλήρωση των περιστατικών, θωρείται ότι διέκοψε την εκπαίδευση του.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος είναι η επαρκής επίδοση και η τακτοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του προγράμματος, χορηγείται πιστοποιητικό εκπαίδευσης στις γνωσιακές ψυχοθεραπείες.